Montering av varmvattenberedare i fastighetshus i Nacka Ektorp

Vi anlitades för att montera en varmvattenberedare i en fastighet i Ektorp, Nacka. Bytet var nödvändigt då den befintliga varmvattenberedaren börjat sjunga på sista versen. Vi monterade ned den gamla varmvattenberedaren och tog även hand om den för bortforsling. Den nya varmvattenberedaren monterades och optimerades. VVS-tjänster utförda i fastighet på Mariehällsvägen i Ektorp.

Är din gamla varmvattenberedare i behov av att bytas i Stockholm? Då är vi experterna på VVS-arbeten som kan hjälpa dig med detta. Vi ger dig hjälp från start till mål, från leverans till färdig installation. Läs mer här.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *